Sunday, January 14, 2007

Kastrat

I förra veckan läste jag ett intressant inlägg i Dagens Media.

"Bloggare är kastrerade journalister. De kännetecknas av telefonskräck och av att de inte orkar hitta eget källmaterial. I stället vänder de ut och in på info de har i huvudet eller har hittat på nätet, företrädesvis hos någon annan bloggare. Bloggare som inte känner igen sig i beskrivningen är troligen journalister."

Ooops. Jaså, är det så det är.

3 Comments:

Anonymous karolina said...

Låter på något sätt ganska vettigt.. hm

2:43 pm  
Blogger Emma said...

Jo...ehum...kan nog stämma...

9:20 am  
Blogger Y.G said...

Ha, ha. Faktiskt. :-)

12:15 am  

Post a Comment

<< Home